پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه کیف مدرسه برای دانش آموزان بی بضاعت

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از کودکان نیازمند در حوزه ی خدمات بیمارستانی

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین سبد غذایی خانواده های نیازمند

243,100,000 ریال

از243,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت 2 حمام و سرویس بهداشتی در مناطق محروم

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

29

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه تجهیزات کنترل قندخون برای کودکان مبتلا به دیابت

198,300,000 ریال

از198,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کتابخانه کوچک و برگزاری طرح تابستانه کودکان مستعد

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین 60 بسته سبد غذایی ویژه معلولین و زنان سرپرست خانوار

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه ترخیص به دلیل سرطان روده

10,800,000 ریال

از10,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

3

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل ساختمان ویژه اسکان مددجویان و کارگاه تولیدی ایشان

323,700,000 ریال

از323,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مناسب سازی منزل افراد دارای معلولیت ناشی از حوادث رانندگی

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید کفش و صندل برای فرزندان خانواده های بی بضاعت

96,800,000 ریال

از96,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید یخچال و فریزر برای سرای سالمندان

311,900,000 ریال

از311,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای امرار معاش 2 خانواده نیازمند

344,100,000 ریال

از344,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه خرید اندام مصنوعی برای کودکان

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید رایانه برای سه مدرسه نیازمند روستایی

483,900,000 ریال

از483,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های جهیزیه دختری نیازمند

408,700,000 ریال

از408,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مهارت آموزی مادران سرپرست خانوار و آسیب دیده

492,900,000 ریال

از492,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه ترخیص پدری از بیمارستان

16,200,000 ریال

از16,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل سرپناه برای زوج نیازمند در منطقه محروم مرزی

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اهدای نفس به پدر سرپرست خانوار

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

"عید وقتی عیده، که عید همه باشه"

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

طرح عیدانه 1402

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

10

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از خانواده های نیازمند در حوزه خدمات دندان پزشکی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سرپناهی برای شهربانو خانم و فرزندانش

193,600,000 ریال

از193,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از کودکان زلزله زده خوی

368,700,000 ریال

از368,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل ساختمان خیریه جهت سکونت مادران سرپرست خانواده

210,400,000 ریال

از210,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه ویژه دختر نیازمند در منطقه محروم ومرزی

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمانی یک کودک مبتلا به دیابت

148,500,000 ریال

از148,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید تخت جهت خانه سالمندان نیکان

161,400,000 ریال

از161,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان مستعد نیازمند

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر برای معلولین نیازمند

107,700,000 ریال

از107,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سبد مهربانی: تهیه 40 سبد غذایی برای 40 خانواده نیازمند

431,300,000 ریال

از431,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی دو باب مغازه برای اشتغال دو جوان

376,500,000 ریال

از376,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

215,200,000 ریال

از215,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت گروهی قلمه

500,000,000 ریال

از500,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه پوشک کودکان فلج مغزی

48,000,000 ریال

از48,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به توسعه اپلیکیشن ویژه ناشنوایان هاناپ

190,000,000 ریال

از190,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بسته مواد غذایی برای کودکان بی سرپرست

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بوی مهر : لوازم تحریر برای 60 کودک بی سرپرست و بد سرپرست

102,600,000 ریال

از102,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

5

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بسته های حمایتی مواد غذایی در ایام کرونا

49,500,000 ریال

از49,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توزیع 50 پکیج بهداشتی بین 50 خانواده بی سرپرست و بی بضاعت

97,285,000 ریال

از97,285,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر خانه روستایی یک بانوی پیر

41,280,000 ریال

از41,280,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تأمین 50 بستۀ مقابله با کرونا برای 50معلول ویلچری خوزستان

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه مهر وحید ( حمایت از کودکان مجتمع شکوفان ) کودکان کوره

277,295,470 ریال

از277,295,470 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

103

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سفره مهربانی(خرید بسته های حمایتی معیشتی برای نیازمندان)

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان - کمپین نفس

410,349,836 ریال

از410,349,836 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

239

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

328,638,500 ریال

از328,638,500 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت و همیاری توانیتو

600,000,000 ریال

از600,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

226

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

#کنارهمیم

172,894,138,250 ریال

از172,894,138,250 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

372

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه اقلام بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا

131,823,460 ریال

از131,823,460 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

91

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار بر سقف خانه تو

167,825,900 ریال

از167,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

عید کودکانه

43,100,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید وسایل خانه برای خانواده ای رنج کشیده

53,800,480 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پیش فروش کتاب به نفع سیل زدگان سیستان و بلوچستان

162,250,000 ریال

از162,250,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

45

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان معلولان

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فاز اول کمک به برگزاری اردوی علمی نوروز 1399 دانش آموزان

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری به عمل جراحی مادر بیمار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید ویلچر برای معلولین

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کسب و کار مجازی برای جوانی نیازمند و مستعد

37,705,000 ریال

از37,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یلدای شهر من

75,300,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

56,000,000 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه CPAP برای پدری نیازمند

67,300,000 ریال

از67,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در تامین بخشی از جهیزیه یک زوج نیازمند

32,300,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین اقلام ضروری از جهیزیه یک عروس

95,100,000 ریال

از95,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار در زمستان: اهدا شال و کلاه و دستکش به کودکان نیازمند

102,200,000 ریال

از102,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مهر مهربان ؛ بورسیه تحصیلی 25 دانش آموز نیازمند مناطق محروم

84,700,000 ریال

از84,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

109

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف و نوشت افزار برای کودکان محروم طبس

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید نیمکت برای کلاس دبستان

36,400,000 ریال

از36,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند بخش بندزرک

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

29

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن پدر از کارافتاده سرپرست خانواده

32,300,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

22

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سبد تابستانه : 60 سبد مواد غذایی برای 60 خانواده بی سرپرست

100,600,000 ریال

از100,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن یک زن سرپرست خانوار

32,300,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه دارو ودرمان نیازمندان روستایی منطقه محروم

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

با آنان می‌مانیم

80,700,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه فیزیوتراپی برای بیمار SMA نوع 3

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

90

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کمک هزینه های دارو ودیالیز بیمار کلیوی وکبدی

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

89

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته‌های سلامتی برای کودکان کار آجرپزی شمس‌آباد

80,700,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین خسارت مالی دوربین امانتی که ربوده شد...

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

203

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی برای زنان خودسرپرست

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یک، دو، سه مدرسه

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای پدری نیازمند

43,200,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

103

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه درمان سرطان دختری جوان

102,200,000 ریال

از102,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ماه مهربان؛ برپایی سفره افطار برای نیازمندان استان خوزستان

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات تولید و اشتراک محتوای آموزشی برای مدرسه روستا

26,700,000 ریال

از26,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

8

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در تامین هزینه های بیمارستان یک پدر از کارافتاده

16,200,000 ریال

از16,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

همراهی کنیم برای تامین هزینه جراحی مادر جوان

43,100,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اشتغالزایی برای جوان توانیاب

107,600,584 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دست های عاطفه

132,100,000 ریال

از132,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

برکتِ ویرانگر : پروژه تهیه پتو و پوشک برای هموطنان سیل زده

224,700,000 ریال

از224,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

77

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز مدرسه روستای کولغ کاشی میناب به دستگاه کپی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس عید برای دانش آموزان یتیم مناطق محروم

113,000,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جلوگیری از بی خانمان شدن یک خانواده ی جوان در منطقه ای محروم

65,600,000 ریال

از65,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه یخچال وفرش واجاق گاز ضروریات یک شروع

48,400,000 ریال

از48,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پاپوش عیدانه : تهیه و اهدا 40 جفت کفش عیدی به کودکان نیازمند

60,700,000 ریال

از60,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق عشایری طبس

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پکیج خواب (بالش | تشک | پتو) برای افراد بی‌خانمان

53,500,000 ریال

از53,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سی سبد غذایی شب عید

102,700,000 ریال

از102,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه چاپ کتاب دانش آموزان مستعد و محروم

26,900,000 ریال

از26,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

3

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار مهربانی

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

8

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته‌های بهداشتی و سلامتی برای کودکان کار آجرپزی ورامین

56,400,000 ریال

از56,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس محلی برای کودکان

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پرداخت بدهی بخاطر خرید ویلچر

37,700,000 ریال

از37,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه زوج نیازمند از خانواده های ایتام

56,000,000 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه صندلی برای کارگاه ها و ناهارخوری توان یابان

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه درمان بیمار ام اس در منطقه محروم وروستایی

109,700,000 ریال

از109,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی و تجهیز کارگاه خیاطی

57,300,000 ریال

از57,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز مدرسه به دستگاه کپی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان معلولین و از کار افتادگان

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

59,200,000 ریال

از59,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مرکز فرهنگی آموزشی در روستای آبادان از توابع ایرانشهر

354,900,000 ریال

از354,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه نگهداری از بیمار قلبی،ریوی برای ۶ماه

101,100,000 ریال

از101,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رهن خانه برای زنی تنها

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه آزمایش بیمار نارسایی کلیه

48,400,000 ریال

از48,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یلدای شهر من (۱۳۹۷)

35,500,000 ریال

از35,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز فوری کودکی ۶ ساله به دستگاه هواساز و اکسیژن

75,300,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقفی محکم برای باران

93,000,000 ریال

از93,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فروش کتاب شعر به نفع مهربانه

54,400,000 ریال

از54,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

12

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

75,300,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه درمان سرطان دختری جوان

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

5

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری به تامین هزینه خرید داروی کودک سه ساله سرطانی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس گرم برای دانش آموزان نیازمند

139,800,000 ریال

از139,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر و کالسکه برای کودکان معلول طبس

62,400,000 ریال

از62,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه امید(بازسازی خانه آتش گرفته)

66,300,000 ریال

از66,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه بخشی از مبلغ رهن منزل برای یک پدر زحمتکش

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانیتو (همیارِ مهر) سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان

90,511,910 ریال

از90,511,910 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

37,700,000 ریال

از37,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز فوری "مرضیه" به پیوند کلیه

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه رهن خانه پیرزنی تنها

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

107,530,000 ریال

از107,530,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پیوند کلیه برای دختربچه ۱۲ ساله

134,408,600 ریال

از134,408,600 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

136

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساختن دیوار مدرسه یک روستا

35,007,110 ریال

از34,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

34,350,000 ریال

از34,350,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رهن خانه برای زن سرپرست خانواده

65,270,000 ریال

از64,520,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

طرح زنبیل مهربانی برای نیازمندان میناب

70,085,000 ریال

از70,085,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی برای دانش آموزان نمونه ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جشن مهمانی خدا برای ۱۰۰ خانواده پیرانشهری

157,290,000 ریال

از157,290,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دارو برای کودک دارای بیماری خاص

20,000,000 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازگرداندن خانه به خانواده بی سرپناه

23,540,000 ریال

از23,540,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

۹ داستان از ۹ نویسنده کوچک

14,651,001 ریال

از14,445,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ۱۰۰ سبد کالای نوروزی به مستمندان

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

65

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

56,940,000 ریال

از56,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

73

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لباس نو برای دختران دانش آموز

105,003,154 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

۱۰۰ سبدغذایی ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین

80,000,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

59,010,000 ریال

از59,010,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه خانه برای خانواده‌ی با سرپرست معلول

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهاری خندان برای کودکان زلزله زده کرمانشاه

220,000,000 ریال

از220,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

22

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه درمان کودکان کار روستاهای حاشیه تهران

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کفش و لباس نو و بسته خوراکی برای کودکان بدسرپرست

154,460,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

103%

موفقیت

موفق شد

9

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لباس گرم برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

104,006,191 ریال

از104,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

71

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر برقی برای پدر خانواده

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته بهداشتی برای بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

55,186,000 ریال

از55,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه ای به وسعت مهر بسازیم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

محکم‌سازی خانه‌های زلزله‌زده روستایی

2,703,750,000 ریال

از2,703,750,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

137

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

45,322,997 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس‌گرم برای معلولین مجهول‌الهویه

35,000,000 ریال

از35,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری روستایی

63,130,000 ریال

از63,130,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یلدای شهر من

20,003,322 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

71,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند

43,840,000 ریال

از43,840,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

233,500,000 ریال

از233,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

415

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سیسمونی برای نوزاد یتیم

14,776,700 ریال

از14,776,700 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر و نوسازی دو خانه روستایی

101,950,000 ریال

از101,950,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

132

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حامی قهرمانان

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

51

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اهدای کتاب، اهدای بال دانایی

53,500,000 ریال

از53,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تو آن ناجی حیوانات باش

24,500,000 ریال

از24,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری از روستا

65,400,000 ریال

از65,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پناه خانواده‌ای بی‌سرپناه باشیم

70,757,374 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

104

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس مدرسه و کفش برای کودکان خوزستان

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

150

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف برای کودکان بی‌سرپرست

72,500,000 ریال

از72,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

111

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه كيف و نوشت افزار براى ايتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه كيف و كفش براي دختران مستعد

105,000,000 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

92

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

126

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم‌تحریر برای دانش‌آموزان میناب

50,816,501 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

102%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت و تجهیز کتابخانه برای روستاهای محروم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

78

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان مادر سرپرست خانواده

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده

24,000,000 ریال

از24,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

34,000,000 ریال

از34,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس برای کودکان معلول‌ذهنی

36,500,000 ریال

از36,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کولرگازی برای مرکزتوانبخشی معلولین ذهنی

76,000,000 ریال

از76,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

100

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه‌کپی برای مدرسه‌ای محروم

18,530,000 ریال

از18,530,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه آزمایش خانمی دچار سرطان

27,000,000 ریال

از27,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دارو برای ۱۰ روستای محروم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

50,200,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

47,000,000 ریال

از47,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جشن رمضان برای آسایشگاه سالمندان و کودکان معلول

30,429,000 ریال

از30,429,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

61

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه‌شان را آتش سوزاند، آبادش کنیم

112,020,000 ریال

از112,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

79

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته غذایی برای خانواده‌های نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

117

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آبرسانی و ساخت سرویس‌بهداشتی برای مناطق محروم

83,800,000 ریال

از83,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر و تجهیز مدرسه روستایی

40,860,000 ریال

از40,750,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

68

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در هزینه‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی

74,830,000 ریال

از74,830,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توسعه و گسترش پلتفرم مهربانه

78,480,000 ریال

از78,480,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

94

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

10,120,000 ریال

از10,120,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

81

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دانشجوی مستعد

50,400,000 ریال

از50,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

51

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت و تجهیز کتابخانه برای مناطق روستایی

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى معلولين براى شروع فريلنسينگ

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

105

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

62,700,000 ریال

از62,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

93

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های نیازمند کازرون

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لذت خريد عيد براى كودكان آسيب‌ديده

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه موادغذایی سالانه خانواده‌های نیازمند

90,000,000 ریال

از90,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

166

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس نو برای خانواده‌های ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

115

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدری بیمار

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

127

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه محصولات دست‌دوز مادران سرپرست خانواده

52,000,000 ریال

از52,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

98

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازی زنان سرپرست‌خانواده

48,900,500 ریال

از48,900,500 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

122

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین تغذیه برای قوهای مهاجر

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

46

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

55,000,000 ریال

از55,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

90

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند

58,700,000 ریال

از58,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

83

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچربرقی برای پسربچه روستایی

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای دختران بدسرپرست

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

129

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

18,000,000 ریال

از18,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

66

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز سالن ورزشی معلولین

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

124

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس‌گرم برای کودکان بدسرپرست روستایی

104,000,000 ریال

از104,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

161

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازگرداندن پدر به آغوش گرم خانواده

30,070,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای کودکان اسلامشهر

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

160

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

77

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

100,050,000 ریال

از100,050,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه‌شان را آتش سوزاند، ما می‌سازیم

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای ۱۰۰ دانش‌آموز نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

174

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

116

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

114,600,000 ریال

از114,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

246

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای کودکان نیازمند شوش

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

198

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

146

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند

70,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای کودکان طبس

106,960,000 ریال

از106,960,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کتیج

105,055,000 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

195

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سرطان پدر خانواده

35,000,000 ریال

از35,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

60

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه عمل جراحی بچه‌گربه‌ای تصادفی

15,390,000 ریال

از15,390,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی-خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

102,000,000 ریال

از102,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

124

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سوختگی شدید دختربچه‌های طبسی

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

72

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه فیزیوتراپی کودکی ۱۱ساله

5,500,000 ریال

از5,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

12

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان نیازمند

120,000,000 ریال

از120,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

271

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه‌اندازی کارگاه دوزندگی و تولیدی در کتیج

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

190

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه مسکن برای ازدواج مددجوی معلول

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کولرگازی برای مرکز آموزشی-توانبخشی رعد گیلان

26,400,000 ریال

از26,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

49,000,000 ریال

از49,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

100,090,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

166

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین فوری هزینه‌ عمل جراحی نوجوان نیازمند

10,000,000 ریال

از10,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان سرطان یه دختر کوچولو

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

64,620,000 ریال

از64,620,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

95

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

افطاری برای ایتام و نیازمندان طبس

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

130

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای کودکان معلول

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

80

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر و عصا برای 38 معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سرطان یک مادر سرپرست خانوار

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

133

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای ۲ کودک نیازمند

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 5 کولرآبی برای خانواده‌های نیازمند طبس

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه خانواده‌های نیازمند

50,014,064 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لباس نو برای کودکان کار

80,020,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت غذایی از خانواده‌های بدسرپرست

100,140,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری- تامین هزینه بیمارستان یک مادر سرپرست خانوار

15,380,000 ریال

از15,380,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

80,000,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی برای معلولین کرمانشاه

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

136

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به کاراته‌کای 13ساله ایرانی برای افتخارآفرینی

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پرداخت هزیه بستری 15 هموطن معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

150

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه آبرسانی به محله‌ای در سیستان و بلوچستان

49,400,000 ریال

از49,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

61,000,000 ریال

از61,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

142

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

34,320,000 ریال

از34,320,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

110

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

212

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن، شلوار و کفش برای ۲۰۰ کودک نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

391

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه وسایل گرمایش خانه برای چند خانواده نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

445

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ۶ بخاری برای خانواده‌های نیازمند

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

79

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن و کفش برای کودکان بد سرپرست

50,000,001 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

291

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

100,050,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

540

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آبرسانی به ۴ مدرسه در کتیج

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه میز و نیمکت برای مدرسه ای محروم

49,500,000 ریال

از49,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

75

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت سرپناه برای معلولین و از کارافتادگان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

88

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بالابر خانگی (حمل بیمار)

26,290,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

105%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر و بازسازی مدرسه ای محروم در خوزستان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

84

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم التحریر برای کودکان سیستان و بلوچستان

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

20,000,000 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

65

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه تهیه غذا برای خانواده های نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

112

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

39,500,000 ریال

از39,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

78

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,070,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جعبه کمک های اولیه برای مدارس

30,100,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده