برکتِ ویرانگر 2 : تهیه پتو ، پوشک و ... برای هموطنان سیل زده

خیریه حامی راه انسانیت

برکتِ ویرانگر 2 : تهیه پتو ، پوشک و ... برای هموطنان سیل زده

سخن بسیار کوتاه و مهم است ، به دادِ هموطنان سیل زده بشتابیم...

130,000,000 ریال

از 130,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۸ بهمن ۱۳۹۸

18

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.