پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

دست های عاطفه

21,800,000 ریال

از1,075,300,000 ریال مورد نیاز

2%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

برکتِ ویرانگر : پروژه تهیه پتو و پوشک برای هموطنان سیل زده

79,939,040 ریال

از224,700,000 ریال مورد نیاز

36%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهاری خندان برای کودکان زلزله زده کرمانشاه

220,000,000 ریال

از220,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

22

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

محکم‌سازی خانه‌های زلزله‌زده روستایی

2,703,750,000 ریال

از2,703,750,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

137

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

233,500,000 ریال

از233,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

415

حمایت کننده