پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه بسته‌های سلامتی برای کودکان کار آجرپزی شمس‌آباد

11,530,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

14%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته‌های بهداشتی و سلامتی برای کودکان کار آجرپزی ورامین

56,400,000 ریال

از56,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده