پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین هزینه آزمایش مددجویان تحت پوشش

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین تجهیزات پزشکی (ویلچر، دستگاه قند خون، سوند و..)

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از کودکان نیازمند در حوزه ی خدمات بیمارستانی

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه ترخیص به دلیل سرطان روده

10,800,000 ریال

از10,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

3

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه ترخیص پدری از بیمارستان

16,200,000 ریال

از16,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از خانواده های نیازمند در حوزه خدمات دندان پزشکی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

11

حمایت کننده