پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس عید برای دانش آموزان یتیم مناطق محروم

113,000,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی برای دانش آموزان نمونه ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لباس نو برای دختران دانش آموز

105,003,154 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه كيف و كفش براي دختران مستعد

105,000,000 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

92

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دانشجوی مستعد

50,400,000 ریال

از50,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

51

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه موادغذایی سالانه خانواده‌های نیازمند

90,000,000 ریال

از90,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

166

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای ۱۰۰ دانش‌آموز نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

174

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند

70,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی-خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

102,000,000 ریال

از102,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

124

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

133

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت مجتمع آموزشی خوابگاهی دانش‌آموزان محروم

34,320,000 ریال

از34,320,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

110

حمایت کننده