پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

2,885,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

2%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس گرم برای دانش آموزان نیازمند

139,800,000 ریال

از139,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده