مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

رضا صادقی بمرود

مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

انجام گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی نیاز به مشارکت مردمی و خیرین دارد. دبستانی با حدود 150 دانش آموز دختر با کمبودها

‎ریال16,475,000

از ‎ریال161,300,000 هدف

لغو شد

۲۹ فروردین ۱۳۹۸

42

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.