مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

رضا صادقی بمرود

مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

انجام گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی نیاز به مشارکت مردمی و خیرین دارد. دبستانی با حدود 150 دانش آموز دختر با کمبودها

11,765,000 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

تا پایان

33

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.