پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

خشت و خواندن

129,100,000 ریال

از129,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تأمین لوازم کمک آموزشی ریاضی برای مهر، آموزان

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازسازی و تجهیز مرکزی جهت آموزش کودکان کار بازمانده از تحصیل

268,900,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین صندلی کلاس آموزشی خانه کودک

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

 مهر با محبت شما زیباست

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید لوازم التحریر برای کودکان نیازمند شهرستان میناب

199,000,000 ریال

از199,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هیج کودکی به دلیل مشکلات اقتصادی نباید از تحصیل باز بماند.

268,900,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین 100 بسته لوازم التحریر کودکان محروم طبس

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف مدرسه برای دانش آموزان بی بضاعت

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید رایانه برای سه مدرسه نیازمند روستایی

483,900,000 ریال

از483,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان مستعد نیازمند

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

215,200,000 ریال

از215,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بوی مهر : لوازم تحریر برای 60 کودک بی سرپرست و بد سرپرست

102,600,000 ریال

از102,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

5

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی تابستان 99

11,550,000 ریال

از320,000,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار بر سقف خانه تو

167,825,900 ریال

از167,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فاز اول کمک به برگزاری اردوی علمی نوروز 1399 دانش آموزان

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کوره پخت سفال کارگاه آموزش سفالگری مجتمع رعد

8,310,000 ریال

از82,800,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فراخوان مشارکت در تامین هزینه‌های خانه نوجوان طلوع

14,250,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

13%

موفقیت

لغو شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مهرانه رنگارنگ : تهیه لوازم التحریر برای 100 کودک بی سرپرست

14,552,000 ریال

از156,300,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مهر مهربان ؛ بورسیه تحصیلی 25 دانش آموز نیازمند مناطق محروم

84,700,000 ریال

از84,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

109

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف و نوشت افزار برای کودکان محروم طبس

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید نیمکت برای کلاس دبستان

36,400,000 ریال

از36,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند بخش بندزرک

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

29

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

گام های مهربانی

38,564,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

34%

موفقیت

لغو شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

با آنان می‌مانیم

80,700,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

15,180,000 ریال

از104,400,000 ریال مورد نیاز

15%

موفقیت

لغو شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یک، دو، سه مدرسه

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات تولید و اشتراک محتوای آموزشی برای مدرسه روستا

26,700,000 ریال

از26,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

8

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز مدرسه روستای کولغ کاشی میناب به دستگاه کپی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

16,475,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه چاپ کتاب دانش آموزان مستعد و محروم

26,900,000 ریال

از26,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

3

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه صندلی برای کارگاه ها و ناهارخوری توان یابان

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز مدرسه به دستگاه کپی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مرکز فرهنگی آموزشی در روستای آبادان از توابع ایرانشهر

354,900,000 ریال

از354,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

75,300,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند خوزستان

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید لوازم مدرسه دانش آموزان مدارس چندپایه میناب

37,700,000 ریال

از37,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار در خزان در سال تحصیلی جدید

2,197,001 ریال

از60,500,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه یاری مهر ۱۳۹۷

8,610,001 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

لغو شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

34,350,000 ریال

از34,350,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

۹ داستان از ۹ نویسنده کوچک

14,651,001 ریال

از14,445,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

104

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس مدرسه و کفش برای کودکان خوزستان

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

150

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف برای کودکان بی‌سرپرست

72,500,000 ریال

از72,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

111

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کیف برای مناطق محروم

13,247,650 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

13%

موفقیت

لغو شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه نوشت افزار براي كودكان محروم از تحصيل

10,010,789 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

20%

موفقیت

لغو شد

58

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه كيف و نوشت افزار براى ايتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه كيف و كفش براي دختران مستعد

105,000,000 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

92

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم تحصیل برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت

11,790,000 ریال

از120,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

69

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

126

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم‌تحریر برای دانش‌آموزان میناب

50,816,501 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

102%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

114,600,000 ریال

از114,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

246

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای کودکان نیازمند شوش

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

198

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

146

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان نیازمند

70,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای کودکان طبس

106,960,000 ریال

از106,960,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کتیج

105,055,000 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

195

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان نیازمند

120,000,000 ریال

از120,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

271

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه میز و نیمکت برای مدرسه ای محروم

49,500,000 ریال

از49,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

75

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم التحریر برای کودکان سیستان و بلوچستان

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کلاس آموزش فنی و حرفه ای موسسه خیریه رعد

210,000,000 ریال

از210,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

109

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه یک ترم تحصیل پنج دانشجوی نیازمند

33,500,000 ریال

از33,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اردوی آمادگی کنکور برای دانش آموزان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

105

حمایت کننده