تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

خیریه بنیاد برین

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

کمک کنیم هیچ کودکی بخاطر فقر از تحصیل بازنمونه.

‎ریال114,600,000

از ‎ریال114,000,000 هدف

موفق شد

۲۹ مهر ۱۳۹۵

246

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.