پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه ماشین لباسشویی برای دو مادر سرپرست خانواده

11,500,000 ریال

از337,700,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خشت و خواندن

129,100,000 ریال

از129,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی بانوان آسیب دیده و بی خانمان

247,400,000 ریال

از247,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

29

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توزیع نان بین خانواده‌های کم بضاعت

129,100,000 ریال

از129,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تأمین لوازم کمک آموزشی ریاضی برای مهر، آموزان

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل ودیعه مسکن زینب خانم

312,600,000 ریال

از312,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه آزمایش مددجویان تحت پوشش

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای دو مادر سرپرست خانواده

328,000,000 ریال

از328,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین دستگاه تست قند خون برای کودکان مبتلا به دیابت

222,600,000 ریال

از222,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازسازی و تجهیز مرکزی جهت آموزش کودکان کار بازمانده از تحصیل

268,900,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین تجهیزات پزشکی (ویلچر، دستگاه قند خون، سوند و..)

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین صندلی کلاس آموزشی خانه کودک

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

 مهر با محبت شما زیباست

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هیج کودکی به دلیل مشکلات اقتصادی نباید از تحصیل باز بماند.

268,900,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از کودکان نیازمند در حوزه ی خدمات بیمارستانی

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین سبد غذایی خانواده های نیازمند

243,100,000 ریال

از243,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه تجهیزات کنترل قندخون برای کودکان مبتلا به دیابت

198,300,000 ریال

از198,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه ترخیص به دلیل سرطان روده

10,800,000 ریال

از10,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

3

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مناسب سازی منزل افراد دارای معلولیت ناشی از حوادث رانندگی

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای امرار معاش 2 خانواده نیازمند

344,100,000 ریال

از344,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه خرید اندام مصنوعی برای کودکان

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های جهیزیه دختری نیازمند

408,700,000 ریال

از408,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه ترخیص پدری از بیمارستان

16,200,000 ریال

از16,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

طرح عیدانه 1402

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

10

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از خانواده های نیازمند در حوزه خدمات دندان پزشکی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سرپناهی برای شهربانو خانم و فرزندانش

193,600,000 ریال

از193,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمانی یک کودک مبتلا به دیابت

148,500,000 ریال

از148,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سقف خانه ما در انتظار تپش قلب مهربان تو

215,200,000 ریال

از215,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت گروهی قلمه

500,000,000 ریال

از500,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به توسعه اپلیکیشن ویژه ناشنوایان هاناپ

190,000,000 ریال

از190,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمپین روز جهانی مبارزه با کار کودکان

5,000,000 ریال

از200,000,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

لغو شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه مهر وحید ( حمایت از کودکان مجتمع شکوفان ) کودکان کوره

277,295,470 ریال

از277,295,470 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

103

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دست‌های مهربان

32,696,500 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

41%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در شرایط شیوع کرونا

20,903,600 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

21%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان - کمپین نفس

410,349,836 ریال

از410,349,836 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

239

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

328,638,500 ریال

از328,638,500 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت و همیاری توانیتو

600,000,000 ریال

از600,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

226

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

#کنارهمیم

172,894,138,250 ریال

از172,894,138,250 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

372

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه اقلام بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا

131,823,460 ریال

از131,823,460 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

91

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار بر سقف خانه تو

167,825,900 ریال

از167,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید بسته مواد غذایی برای معلولین و زنان سرپرست خانوار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار برای تو هم باشد.

24,214,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

22

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری به عمل جراحی مادر بیمار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یلدای شهر من

75,300,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه گرم برای ایتام

18,700,000 ریال

از93,600,000 ریال مورد نیاز

20%

موفقیت

لغو شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در تامین بخشی از جهیزیه یک زوج نیازمند

32,300,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین اقلام ضروری از جهیزیه یک عروس

95,100,000 ریال

از95,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کوره پخت سفال کارگاه آموزش سفالگری مجتمع رعد

8,310,000 ریال

از82,800,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن پدر از کارافتاده سرپرست خانواده

32,300,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

22

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جمع آوری جهیزیه برای یک زوج جوان

39,424,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

46%

موفقیت

لغو شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کمک هزینه ودیعه مسکن یک زن سرپرست خانوار

32,300,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

با آنان می‌مانیم

80,700,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه فیزیوتراپی برای بیمار SMA نوع 3

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

90

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمان یک بیمار پروانه ای (EB)

17,150,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

16%

موفقیت

لغو شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

15,180,000 ریال

از104,400,000 ریال مورد نیاز

15%

موفقیت

لغو شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

89

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته‌های سلامتی برای کودکان کار آجرپزی شمس‌آباد

80,700,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین خسارت مالی دوربین امانتی که ربوده شد...

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

203

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یک، دو، سه مدرسه

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه درمان سرطان دختری جوان

102,200,000 ریال

از102,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید تجهیزات تولید و اشتراک محتوای آموزشی برای مدرسه روستا

26,700,000 ریال

از26,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

8

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

با هم نمیبازیم

2,000,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

1%

موفقیت

لغو شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در تامین هزینه های بیمارستان یک پدر از کارافتاده

16,200,000 ریال

از16,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

همراهی کنیم برای تامین هزینه جراحی مادر جوان

43,100,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اشتغالزایی برای جوان توانیاب

107,600,584 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دست های عاطفه

132,100,000 ریال

از132,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پکیج خواب (بالش | تشک | پتو) برای افراد بی‌خانمان

53,500,000 ریال

از53,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سی سبد غذایی شب عید

102,700,000 ریال

از102,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

16,475,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته‌های بهداشتی و سلامتی برای کودکان کار آجرپزی ورامین

56,400,000 ریال

از56,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آزاد کردن زندانی

21,704,110 ریال

از537,700,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه صندلی برای کارگاه ها و ناهارخوری توان یابان

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه آزمایش بیمار نارسایی کلیه

48,400,000 ریال

از48,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یلدای شهر من (۱۳۹۷)

35,500,000 ریال

از35,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز فوری کودکی ۶ ساله به دستگاه هواساز و اکسیژن

75,300,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فروش کتاب شعر به نفع مهربانه

54,400,000 ریال

از54,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

12

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه درمان سرطان دختری جوان

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

5

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری به تامین هزینه خرید داروی کودک سه ساله سرطانی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانیتو (همیارِ مهر) سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان

90,511,910 ریال

از90,511,910 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

27,515,001 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

26%

موفقیت

لغو شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه یاری مهر ۱۳۹۷

8,610,001 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

لغو شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

107,530,000 ریال

از107,530,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رهن خانه برای زن سرپرست خانواده

65,270,000 ریال

از64,520,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه خانه برای خانواده‌ی با سرپرست معلول

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه درمان کودکان کار روستاهای حاشیه تهران

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته بهداشتی برای بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

55,186,000 ریال

از55,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

45,322,997 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازسازی حیاط مدرسه‌ای دخترانه در یاخچی‌آباد

7,056,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یلدای شهر من

20,003,322 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سیسمونی برای نوزاد یتیم

14,776,700 ریال

از14,776,700 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حامی قهرمانان

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

51

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز و نوسازی مراکز انجمن حمایت از کودکان کار

12,289,372 ریال

از54,000,000 ریال مورد نیاز

23%

موفقیت

لغو شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه كيف و نوشت افزار براى ايتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم تحصیل برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت

11,790,000 ریال

از120,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

69

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان مادر سرپرست خانواده

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای مادر سرپرست خانواده

24,000,000 ریال

از24,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ خیاطی برای تامین هزینه‌های زندگی

34,000,000 ریال

از34,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

50,200,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جشن رمضان برای آسایشگاه سالمندان و کودکان معلول

30,429,000 ریال

از30,429,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

61

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در هزینه‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی

74,830,000 ریال

از74,830,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توسعه و گسترش پلتفرم مهربانه

78,480,000 ریال

از78,480,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

94

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های انتخاباتی مهندس رضانژاد

10,120,000 ریال

از10,120,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى معلولين براى شروع فريلنسينگ

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

105

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لذت خريد عيد براى كودكان آسيب‌ديده

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس نو برای خانواده‌های ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

115

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه محصولات دست‌دوز مادران سرپرست خانواده

52,000,000 ریال

از52,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

98

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

55,000,000 ریال

از55,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

90

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای دختران بدسرپرست

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

129

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز سالن ورزشی معلولین

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

124

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای کودکان اسلامشهر

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

160

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

100,050,000 ریال

از100,050,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

114,600,000 ریال

از114,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

246

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

146

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سرطان پدر خانواده

35,000,000 ریال

از35,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

60

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه عمل جراحی بچه‌گربه‌ای تصادفی

15,390,000 ریال

از15,390,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه فیزیوتراپی کودکی ۱۱ساله

5,500,000 ریال

از5,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

12

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان نیازمند

120,000,000 ریال

از120,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

271

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کولرگازی برای مرکز آموزشی-توانبخشی رعد گیلان

26,400,000 ریال

از26,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

100,090,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

166

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای کودکان معلول

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

80

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سرطان یک مادر سرپرست خانوار

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای ۲ کودک نیازمند

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لباس نو برای کودکان کار

80,020,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

80,000,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به کاراته‌کای 13ساله ایرانی برای افتخارآفرینی

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین مبلغ بدهی بانک برای حفظ یک خانه

61,000,000 ریال

از61,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

142

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

212

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن، شلوار و کفش برای ۲۰۰ کودک نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

391

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه وسایل گرمایش خانه برای چند خانواده نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

445

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

100,050,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

540

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه میز و نیمکت برای مدرسه ای محروم

49,500,000 ریال

از49,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

75

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

88

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بالابر خانگی (حمل بیمار)

26,290,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

105%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

20,000,000 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

65

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

39,500,000 ریال

از39,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

78

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,070,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کلاس آموزش فنی و حرفه ای موسسه خیریه رعد

210,000,000 ریال

از210,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

109

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

39,000,000 ریال

از39,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین روپوش و کیف مدرسه کودکان کار

80,000,113 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

157

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به بیماران ALS (کانال کمک‌رسانی چالش سطل یخ)

200,661,000 ریال

از200,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

580

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار

3,612,000 ریال

از3,610,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه یک ترم تحصیل پنج دانشجوی نیازمند

33,500,000 ریال

از33,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اردوی آمادگی کنکور برای دانش آموزان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

105

حمایت کننده