پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین 100 بسته حمایتی (مواد غذایی)

8,889,600 ریال

از125,000,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمپین روز جهانی مبارزه با کار کودکان

5,000,000 ریال

از200,000,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

لغو شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی تابستان 99

11,550,000 ریال

از320,000,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دست‌های مهربان

32,696,500 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

41%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهاری در کرونا

10,082,000 ریال

از64,500,000 ریال مورد نیاز

16%

موفقیت

لغو شد

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در شرایط شیوع کرونا

20,903,600 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

21%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار برای تو هم باشد.

24,214,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

22

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد مهربانی برای عشایر طبس

48,880,100 ریال

از118,300,000 ریال مورد نیاز

41%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جمع آوری کمک جهیزیه یک زوج جوان بی بضاعت

41,443,070 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

74%

موفقیت

لغو شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه کفش و لباس گرم برای كودكان

62,700,000 ریال

از188,200,000 ریال مورد نیاز

33%

موفقیت

لغو شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه گرم برای ایتام

18,700,000 ریال

از93,600,000 ریال مورد نیاز

20%

موفقیت

لغو شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کوره پخت سفال کارگاه آموزش سفالگری مجتمع رعد

8,310,000 ریال

از82,800,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فراخوان مشارکت در تامین هزینه‌های خانه نوجوان طلوع

14,250,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

13%

موفقیت

لغو شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مهرانه رنگارنگ : تهیه لوازم التحریر برای 100 کودک بی سرپرست

14,552,000 ریال

از156,300,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

گام های مهربانی

38,564,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

34%

موفقیت

لغو شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اطعام حسینی برای زنان سرپرست خانوار

7,090,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جمع آوری جهیزیه برای یک زوج جوان

39,424,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

46%

موفقیت

لغو شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید تخت برای معلولین ذهنی

36,298,500 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

34%

موفقیت

لغو شد

135

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه داروی کودکان فلج مغزی

51,100,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

45%

موفقیت

لغو شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمان یک بیمار پروانه ای (EB)

17,150,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

16%

موفقیت

لغو شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

15,180,000 ریال

از104,400,000 ریال مورد نیاز

15%

موفقیت

لغو شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

دوخت با چاشنی مهربانه(زنان سرپرست خانوار)

28,859,500 ریال

از80,900,000 ریال مورد نیاز

36%

موفقیت

لغو شد

58

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

با هم نمیبازیم

2,000,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

1%

موفقیت

لغو شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه افطاری برای نیارمندان

10,458,702 ریال

از103,300,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

24,320,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

38%

موفقیت

لغو شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

16,475,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آزاد کردن زندانی

21,704,110 ریال

از537,700,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت سرویس بهداشتی، حمام و تعمیرات دو خانه برای نیازمندان

31,569,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

29%

موفقیت

لغو شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک

11,800,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

لغو شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

27,515,001 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

26%

موفقیت

لغو شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار در خزان در سال تحصیلی جدید

2,197,001 ریال

از60,500,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه یاری مهر ۱۳۹۷

8,610,001 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

لغو شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

15,650,000 ریال

از91,400,000 ریال مورد نیاز

17%

موفقیت

لغو شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ۱۰ تخته فرش برای خانواده‌ ایتام

5,131,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

5%

موفقیت

لغو شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توزیع بسته غذایی ویژه عید نوروز برای خانواده های بی سرپرست

20,836,652 ریال

از85,182,500 ریال مورد نیاز

24%

موفقیت

لغو شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چرخ‌خیاطی برای زنان سرپرست خانواده

12,405,000 ریال

از88,328,500 ریال مورد نیاز

14%

موفقیت

لغو شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازسازی حیاط مدرسه‌ای دخترانه در یاخچی‌آباد

7,056,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازی کودکان و مادران مناطق محروم

21,860,000 ریال

از113,542,000 ریال مورد نیاز

19%

موفقیت

لغو شد

61

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز و نوسازی مراکز انجمن حمایت از کودکان کار

12,289,372 ریال

از54,000,000 ریال مورد نیاز

23%

موفقیت

لغو شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کیف برای مناطق محروم

13,247,650 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

13%

موفقیت

لغو شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه نوشت افزار براي كودكان محروم از تحصيل

10,010,789 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

20%

موفقیت

لغو شد

58

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم تحصیل برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت

11,790,000 ریال

از120,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

69

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه حلاجی برای کارگاه دوزندگی

36,975,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

37%

موفقیت

لغو شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد موادغذایی ویژه ماه رمضان

33,416,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

33%

موفقیت

لغو شد

165

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز و راه اندازی استودیو ناشنوا خبر

3,500,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

لغو شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مرمت و بازسازی خانه خشتی در روستای مروار

12,820,000 ریال

از43,700,000 ریال مورد نیاز

29%

موفقیت

لغو شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه تخت بستری برای سالمندان آسایشگاه کهریزک

9,591,000 ریال

از57,000,000 ریال مورد نیاز

17%

موفقیت

لغو شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز بخش کودکان یک بیمارستان محروم

66,010,000 ریال

از116,000,000 ریال مورد نیاز

57%

موفقیت

لغو شد

320

حمایت کننده