تهیه کوره پخت سفال کارگاه آموزش سفالگری مجتمع رعد

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تهیه کوره پخت سفال کارگاه آموزش سفالگری مجتمع رعد

کارگاه سفالگری نیکوکاری رعد برای آموزش 70 توان یاب به کوره پخت سفال نیاز دارد

360,000 ریال

از 82,800,000 ریال هدف

تا پایان

3

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.