پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

ساخت مرکز فرهنگی آموزشی در روستای آبادان از توابع ایرانشهر

354,900,000 ریال

از354,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده