پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین دستگاه تست قند خون برای کودکان مبتلا به دیابت

222,600,000 ریال

از222,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه تجهیزات کنترل قندخون برای کودکان مبتلا به دیابت

198,300,000 ریال

از198,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمانی یک کودک مبتلا به دیابت

148,500,000 ریال

از148,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده