پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهيه نوشت افزار براي كودكان محروم از تحصيل

10,010,789 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

20%

موفقیت

لغو شد

58

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سرپناه برای خانواده‌ای بی‌پناه

50,200,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه محصولات دست‌دوز مادران سرپرست خانواده

52,000,000 ریال

از52,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

98

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای کودکان اسلامشهر

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

160

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

114,600,000 ریال

از114,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

246

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سرطان یک مادر سرپرست خانوار

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

80,000,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده