پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

دست‌های مهربان

32,696,500 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

41%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین روپوش و کیف مدرسه کودکان کار

80,000,113 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

157

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار

3,612,000 ریال

از3,610,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده