حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌

حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار

هدف از این پروژه تهیه بخشی از هزینه‌های لباس و جوایز برای تیم‌های برنده و بازنده مسابقات فوتبال بچه‌های کار جشنواره حافبک است.

‎ریال3,612,000

از ‎ریال3,610,000 هدف

موفق شد

۲۳ مرداد ۱۳۹۳

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.