پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

آموزش به کودکان نیازمند با بازی

301,100,000 ریال

از301,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سبد غذایی برای کودکان نیازمند 6ماهه تا 5 ساله

258,100,000 ریال

از258,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کتابخانه کوچک و برگزاری طرح تابستانه کودکان مستعد

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید کفش و صندل برای فرزندان خانواده های بی بضاعت

96,800,000 ریال

از96,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه خرید اندام مصنوعی برای کودکان

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

طرح عیدانه 1402

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

10

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه پوشک کودکان فلج مغزی

48,000,000 ریال

از48,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمپین روز جهانی مبارزه با کار کودکان

5,000,000 ریال

از200,000,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

لغو شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه مهر وحید ( حمایت از کودکان مجتمع شکوفان ) کودکان کوره

277,295,470 ریال

از277,295,470 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

103

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

عید کودکانه

43,100,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه کفش و لباس گرم برای كودكان

62,700,000 ریال

از188,200,000 ریال مورد نیاز

33%

موفقیت

لغو شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار در زمستان: اهدا شال و کلاه و دستکش به کودکان نیازمند

102,200,000 ریال

از102,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه داروی کودکان فلج مغزی

51,100,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

45%

موفقیت

لغو شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته‌های سلامتی برای کودکان کار آجرپزی شمس‌آباد

80,700,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پاپوش عیدانه : تهیه و اهدا 40 جفت کفش عیدی به کودکان نیازمند

60,700,000 ریال

از60,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار مهربانی

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

8

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته‌های بهداشتی و سلامتی برای کودکان کار آجرپزی ورامین

56,400,000 ریال

از56,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس محلی برای کودکان

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز فوری کودکی ۶ ساله به دستگاه هواساز و اکسیژن

75,300,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری به تامین هزینه خرید داروی کودک سه ساله سرطانی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه فوری دارو برای کودکی نیازمند

27,515,001 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

26%

موفقیت

لغو شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پیوند کلیه برای دختربچه ۱۲ ساله

134,408,600 ریال

از134,408,600 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

136

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه درمان کودکان کار روستاهای حاشیه تهران

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز و نوسازی مراکز انجمن حمایت از کودکان کار

12,289,372 ریال

از54,000,000 ریال مورد نیاز

23%

موفقیت

لغو شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس برای کودکان معلول‌ذهنی

36,500,000 ریال

از36,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لذت خريد عيد براى كودكان آسيب‌ديده

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس نو برای خانواده‌های ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

115

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کانکس کتاب برای روستاهای محروم

55,000,000 ریال

از55,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

90

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای دختران بدسرپرست

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

129

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

18,000,000 ریال

از18,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

66

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس‌گرم برای کودکان بدسرپرست روستایی

104,000,000 ریال

از104,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

161

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس گرم برای کودکان اسلامشهر

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

160

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

116

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

100,090,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

166

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای ۲ کودک نیازمند

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین لباس نو برای کودکان کار

80,020,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس عید برای 100 کودک نیازمند

80,000,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به کاراته‌کای 13ساله ایرانی برای افتخارآفرینی

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن، شلوار و کفش برای ۲۰۰ کودک نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

391

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

100,050,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

540

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پوشاک و بسته بهداشتی برای کودکان سیل زده

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه کلاس های ورزشی برای کودکان کار

39,500,000 ریال

از39,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

78

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کودکان کار و خیابان کوره های آجرپزی محمودآباد

39,000,000 ریال

از39,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین روپوش و کیف مدرسه کودکان کار

80,000,113 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

157

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از جشنواره حافبک کودکان کار

3,612,000 ریال

از3,610,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده