کمپین روز جهانی مبارزه با کار کودکان

نیکوکاری ‌مهربانه

کمپین روز جهانی مبارزه با کار کودکان

کمپین روز جهانی مبارزه با کار کودکان برای کمک به NGOهای رسمی فعال در این حوزه

‎ریال5,000,000

از ‎ریال200,000,000 هدف

لغو شد

۳۰ خرداد ۱۳۹۹

4

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.