پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

برکتِ ویرانگر : پروژه تهیه پتو و پوشک برای هموطنان سیل زده

224,700,000 ریال

از224,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

77

حمایت کننده