پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

سقفی محکم برای باران

50,800,000 ریال

از93,000,000 ریال مورد نیاز

55%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

22

حمایت کننده