پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

خانه گرم برای ایتام

18,700,000 ریال

از93,600,000 ریال مورد نیاز

20%

موفقیت

لغو شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

45,322,997 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه كيف و نوشت افزار براى ايتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه‌شان را آتش سوزاند، آبادش کنیم

112,020,000 ریال

از112,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

79

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى مادر سرپرست خانواده با تهيه ويلچر

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

54

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس نو برای خانواده‌های ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

115

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

100,050,000 ریال

از100,050,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

146

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای ایتام

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه وسایل گرمایش خانه برای چند خانواده نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

445

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن برای 400 دختر و پسر نیازمند

100,050,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

540

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سرپناه موقت برای خانواده ای بی سرپرست در بم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده