تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

تهیه بخاری برای خانواده‌های ایتام

زمستان سرد را برای ایتام گرم و زیبا کنیم

‎ریال45,322,997

از ‎ریال45,000,000 هدف

موفق شد

۰۶ بهمن ۱۳۹۶

19

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.