خانه گرم برای ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

خانه گرم برای ایتام

به یاری هم گرما را به خانه هایشان هدیه دهیم.

‎ریال18,700,000

از ‎ریال93,600,000 هدف

لغو شد

۲۱ آذر ۱۳۹۸

28

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.