پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

یلدای شهر من

12,630,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

17%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یلدای شهر من (۱۳۹۷)

35,500,000 ریال

از35,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده