یلدای شهر من

میلاد مجرد

یلدای شهر من

به امید خدا و همراهی شما «یلدای شهر من» اجرا می‌شه. قصد داریم برای سومین بار امید و شادی را در سطح شهر جاری کنیم.

75,300,000 ریال

از 75,300,000 ریال هدف

موفق شد

۰۹ دی ۱۳۹۸

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.