یلدای شهر من (۱۳۹۷)

میلاد مجرد

یلدای شهر من (۱۳۹۷)

به امید خدا و همراهی شما «یلدای شهر من» اجرا می‌شه. قصد داریم برای سومین بار امید و شادی را در سطح شهر جاری کنیم.

‎ریال35,500,000

از ‎ریال35,500,000 هدف

موفق شد

۳۰ آذر ۱۳۹۷

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.