پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

مناسب سازی منزل افراد دارای معلولیت ناشی از حوادث رانندگی

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به توسعه اپلیکیشن ویژه ناشنوایان هاناپ

190,000,000 ریال

از190,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سی سبد غذایی شب عید

102,700,000 ریال

از102,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر و کالسکه برای کودکان معلول طبس

62,400,000 ریال

از62,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانیتو (همیارِ مهر) سامانه‌ای برای رفاه زندگی توان‌یابان

90,511,910 ریال

از90,511,910 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

56,940,000 ریال

از56,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

73

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه خانه برای خانواده‌ی با سرپرست معلول

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر برقی برای پدر خانواده

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته بهداشتی برای بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی

55,186,000 ریال

از55,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه ای به وسعت مهر بسازیم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس‌گرم برای معلولین مجهول‌الهویه

35,000,000 ریال

از35,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

71,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کولرگازی برای مرکزتوانبخشی معلولین ذهنی

76,000,000 ریال

از76,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

100

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توانمندسازى معلولين براى شروع فريلنسينگ

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

105

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچربرقی برای پسربچه روستایی

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز سالن ورزشی معلولین

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

124

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه مسکن برای ازدواج مددجوی معلول

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کولرگازی برای مرکز آموزشی-توانبخشی رعد گیلان

26,400,000 ریال

از26,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای کودکان معلول

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

80

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر و عصا برای 38 معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی برای معلولین کرمانشاه

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

136

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پرداخت هزیه بستری 15 هموطن معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

150

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت سرپناه برای معلولین و از کارافتادگان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده