تجهیز سالن ورزشی معلولین

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تجهیز سالن ورزشی معلولین

فضای قهرمانی را برای معلولین محیا کنیم

‎ریال100,000,000

از ‎ریال100,000,000 هدف

موفق شد

۲۰ دی ۱۳۹۵

124

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.