راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

خیریه رعد سنندج

راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند

‎ریال56,940,000

از ‎ریال56,800,000 هدف

موفق شد

۱۳ خرداد ۱۳۹۷

73

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.