تامین ودیعه مسکن برای ازدواج مددجوی معلول

موسسه خیریه حضرت عباس (ع)

تامین ودیعه مسکن برای ازدواج مددجوی معلول

هدیه ازدواج یه هموطن معلول‌مون...سقف بالاسرشون با ما!

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۵ مرداد ۱۳۹۵

50

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.