پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین ۶۰بسته غذایی ویژه نیازمندان کویر طبس

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه کاشی و سرامیک خانه مادران نیکان

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری نیازمند در منطقه محروم ومرزی

376,400,000 ریال

از376,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین 100 بسته لوازم التحریر کودکان محروم طبس

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت 2 حمام و سرویس بهداشتی در مناطق محروم

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

29

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین 60 بسته سبد غذایی ویژه معلولین و زنان سرپرست خانوار

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید یخچال و فریزر برای سرای سالمندان

311,900,000 ریال

از311,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تکمیل سرپناه برای زوج نیازمند در منطقه محروم مرزی

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اهدای نفس به پدر سرپرست خانوار

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه ویژه دختر نیازمند در منطقه محروم ومرزی

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید تخت جهت خانه سالمندان نیکان

161,400,000 ریال

از161,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان مستعد نیازمند

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه پوشک کودکان فلج مغزی

48,000,000 ریال

از48,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد مهربانی برای عشایر طبس

48,880,100 ریال

از118,300,000 ریال مورد نیاز

41%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان معلولان

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه CPAP برای پدری نیازمند

67,300,000 ریال

از67,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف و نوشت افزار برای کودکان محروم طبس

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه دارو ودرمان نیازمندان روستایی منطقه محروم

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه داروی کودکان فلج مغزی

51,100,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

45%

موفقیت

لغو شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای پدری نیازمند

43,200,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

103

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

24,320,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

38%

موفقیت

لغو شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق عشایری طبس

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه درمان بیمار ام اس در منطقه محروم وروستایی

109,700,000 ریال

از109,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان معلولین و از کار افتادگان

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس گرم برای دانش آموزان نیازمند

139,800,000 ریال

از139,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر و کالسکه برای کودکان معلول طبس

62,400,000 ریال

از62,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مستعد نیازمند

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز فوری "مرضیه" به پیوند کلیه

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ۱۰ تخته فرش برای خانواده‌ ایتام

5,131,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

5%

موفقیت

لغو شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

۱۰۰ سبدغذایی ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولین

80,000,000 ریال

از80,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

59,010,000 ریال

از59,010,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

62

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ویلچر برقی برای پدر خانواده

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان ۲۵ معلول

71,000,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

49

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید کیف و لوازم تحریر برای کودکان طبس

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

104

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ایجاد اشتغال برای زنان توان‌یاب و سرپرست خانواده

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

81

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدری بیمار

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

127

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

77

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار و کوله‌پشتی برای کودکان طبس

106,960,000 ریال

از106,960,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سوختگی شدید دختربچه‌های طبسی

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

72

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ودیعه مسکن برای ازدواج مددجوی معلول

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

49,000,000 ریال

از49,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

افطاری برای ایتام و نیازمندان طبس

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

130

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 5 کولرآبی برای خانواده‌های نیازمند طبس

25,000,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه خانواده‌های نیازمند

50,014,064 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پرداخت هزیه بستری 15 هموطن معلول

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

150

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس ورزشی برای کودکان نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه ۶ بخاری برای خانواده‌های نیازمند

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

79

حمایت کننده