کمک هزینه درمان بیمار ام اس در منطقه محروم وروستایی

موسسه کانون جوانان رضوان

کمک هزینه درمان بیمار ام اس در منطقه محروم وروستایی

کمک کنیم تا بیمار ام اس، در منطقه محروم وروستایی بتواند هزینه‌های دارو خود را بپردازد.

109,700,000 ریال

از 109,700,000 ریال هدف

موفق شد

۳۰ بهمن ۱۳۹۷

41

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.