پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

هزینه‌های درمان محمد حسام

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه اقلام خواب برای خانواده های معلول و بی بضاعت

279,600,000 ریال

از279,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه آزمایش مددجویان تحت پوشش

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین دستگاه تست قند خون برای کودکان مبتلا به دیابت

222,600,000 ریال

از222,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین تجهیزات پزشکی (ویلچر، دستگاه قند خون، سوند و..)

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از کودکان نیازمند در حوزه ی خدمات بیمارستانی

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه تجهیزات کنترل قندخون برای کودکان مبتلا به دیابت

198,300,000 ریال

از198,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه ترخیص به دلیل سرطان روده

10,800,000 ریال

از10,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

3

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه ترخیص پدری از بیمارستان

16,200,000 ریال

از16,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اهدای نفس به پدر سرپرست خانوار

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

33

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از خانواده های نیازمند در حوزه خدمات دندان پزشکی

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمانی یک کودک مبتلا به دیابت

148,500,000 ریال

از148,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توزیع 50 پکیج بهداشتی بین 50 خانواده بی سرپرست و بی بضاعت

97,285,000 ریال

از97,285,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تأمین 50 بستۀ مقابله با کرونا برای 50معلول ویلچری خوزستان

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند در شرایط شیوع کرونا

20,903,600 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

21%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان - کمپین نفس

410,349,836 ریال

از410,349,836 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

239

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

328,638,500 ریال

از328,638,500 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه اقلام بهداشتی برای مبارزه با ویروس کرونا

131,823,460 ریال

از131,823,460 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

91

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان معلولان

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک فوری به عمل جراحی مادر بیمار

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه CPAP برای پدری نیازمند

67,300,000 ریال

از67,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه دارو ودرمان نیازمندان روستایی منطقه محروم

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمان یک بیمار پروانه ای (EB)

17,150,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

16%

موفقیت

لغو شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین کمک هزینه های دارو ودیالیز بیمار کلیوی وکبدی

86,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای پدری نیازمند

43,200,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

103

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه درمان سرطان دختری جوان

102,200,000 ریال

از102,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در تامین هزینه های بیمارستان یک پدر از کارافتاده

16,200,000 ریال

از16,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

همراهی کنیم برای تامین هزینه جراحی مادر جوان

43,100,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه درمان بیمار ام اس در منطقه محروم وروستایی

109,700,000 ریال

از109,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان معلولین و از کار افتادگان

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه نگهداری از بیمار قلبی،ریوی برای ۶ماه

101,100,000 ریال

از101,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه آزمایش بیمار نارسایی کلیه

48,400,000 ریال

از48,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک هزینه درمان سرطان دختری جوان

64,600,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

5

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیاز فوری "مرضیه" به پیوند کلیه

107,600,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

63

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دارو برای کودک دارای بیماری خاص

20,000,000 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان مادر سرپرست خانواده

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه آزمایش خانمی دچار سرطان

27,000,000 ریال

از27,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دارو برای ۱۰ روستای محروم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدری بیمار

45,000,000 ریال

از45,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

127

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان کودکی ۸ ساله

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

77

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سرطان پدر خانواده

35,000,000 ریال

از35,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

60

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سوختگی شدید دختربچه‌های طبسی

150,000,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

72

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه فیزیوتراپی کودکی ۱۱ساله

5,500,000 ریال

از5,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

12

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن‌ساز برای پدر خانواده‌ای نیازمند

49,000,000 ریال

از49,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین فوری هزینه‌ عمل جراحی نوجوان نیازمند

10,000,000 ریال

از10,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه‌های درمان سرطان یه دختر کوچولو

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان سرطان یک مادر سرپرست خانوار

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

88

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بالابر خانگی (حمل بیمار)

26,290,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

105%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

20,000,000 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

65

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,070,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جعبه کمک های اولیه برای مدارس

30,100,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه تخت بستری برای سالمندان آسایشگاه کهریزک

9,591,000 ریال

از57,000,000 ریال مورد نیاز

17%

موفقیت

لغو شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به بیماران ALS (کانال کمک‌رسانی چالش سطل یخ)

200,661,000 ریال

از200,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

580

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز بخش کودکان یک بیمارستان محروم

66,010,000 ریال

از116,000,000 ریال مورد نیاز

57%

موفقیت

لغو شد

320

حمایت کننده