تامین هزینه آزمایش مددجویان تحت پوشش

خیریه التیام

تامین هزینه آزمایش مددجویان تحت پوشش

به جهت نیاز به انجام آزمایش، در تشخیص نوع بیماری مددجو و همینطور پایش روند درمان ایشان پس از حمایت درمانی انجام شده توسط خیریه التیام

‎ریال107,600,000

از ‎ریال107,600,000 هدف

موفق شد

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

35

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.