تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

نیوشا (محکن)

تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

تجهیز کلاس کودکان کم شنوا به دستگاه FM برای مشارکت بیشتر آن ها در بازی های اجتماعی

‎ریال20,000,000

از ‎ریال20,000,000 هدف

موفق شد

۰۳ مرداد ۱۳۹۴

65

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.