تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

نیوشا (محکن)

تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

تهیه دومین سمعک از کمپین "تهیه 12 سمعک برای کودکان بی بضاعت"

‎ریال15,070,000

از ‎ریال15,000,000 هدف

موفق شد

۲۶ خرداد ۱۳۹۴

52

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.