پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

مجهز کردن خیریه (ویژه معلولین) به دوربین مداربسته

383,900,000 ریال

از383,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی مرکز فیزیوتراپی

56,940,000 ریال

از56,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

73

حمایت کننده