پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

خرید لوازم التحریر برای کودکان نیازمند شهرستان میناب

199,000,000 ریال

از199,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کتابخانه کوچک و برگزاری طرح تابستانه کودکان مستعد

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید رایانه برای سه مدرسه نیازمند روستایی

483,900,000 ریال

از483,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده