خرید رایانه برای سه مدرسه نیازمند روستایی

موسسه خیریه نهال مهر امید

خرید رایانه برای سه مدرسه نیازمند روستایی

برای سه مدرسه ای که نیازمند به سیستم رایانه جهت انجام امورات اداری و آموزشی هستند نیازمند مهربانی و مشارکت شما هستیم

‎ریال483,900,000

از ‎ریال483,900,000 هدف

موفق شد

۱۷ خرداد ۱۴۰۲

32

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.