پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین کوله‌پشتی‌های مجهز به لوازم التحریر برای مناطق محروم

68,000,000 ریال

از268,900,000 ریال مورد نیاز

25%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

19

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

"عید وقتی عیده، که عید همه باشه"

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

18

حمایت کننده