پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

جلوگیری از بی خانمان شدن یک خانواده ی جوان در منطقه ای محروم

40,560,000 ریال

از65,600,000 ریال مورد نیاز

62%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

25

حمایت کننده