پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین بخشی از هزینه های درمان یک بیمار پروانه ای (EB)

17,150,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

16%

موفقیت

لغو شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جلوگیری از بی خانمان شدن یک خانواده ی جوان در منطقه ای محروم

65,600,000 ریال

از65,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

31

حمایت کننده