جلوگیری از بی خانمان شدن یک خانواده ی جوان در منطقه ای محروم

علی (امیر) سخائی

جلوگیری از بی خانمان شدن یک خانواده ی جوان در منطقه ای محروم

شوهر جوان بر اثر حادثه ی رانندگی، دچار معلولیت جسمی شده و قادر به امرار معاش نیست. خانواده در خطر از دست دادن سرپناه است.

65,600,000 ریال

از 65,600,000 ریال هدف

موفق شد

۰۵ فروردین ۱۳۹۸

31

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.