پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

خرید نیمکت برای کلاس دبستان

36,400,000 ریال

از36,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

59,200,000 ریال

از59,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

36

حمایت کننده