پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه ماشین لباسشویی برای دو مادر سرپرست خانواده

11,500,000 ریال

از337,700,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مجهز کردن خیریه (ویژه معلولین) به دوربین مداربسته

383,900,000 ریال

از383,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه کاشی و سرامیک خانه مادران نیکان

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید یخچال و فریزر برای سرای سالمندان

311,900,000 ریال

از311,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید تخت جهت خانه سالمندان نیکان

161,400,000 ریال

از161,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر خانه روستایی یک بانوی پیر

41,280,000 ریال

از41,280,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید وسایل خانه برای خانواده ای رنج کشیده

53,800,480 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

40

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید تخت برای معلولین ذهنی

36,298,500 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

34%

موفقیت

لغو شد

135

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در ساخت خانه فرهنگ روستای خشک آباد

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

39

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین خسارت مالی دوربین امانتی که ربوده شد...

430,200,000 ریال

از430,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

203

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پکیج خواب (بالش | تشک | پتو) برای افراد بی‌خانمان

53,500,000 ریال

از53,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

34

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه امید(بازسازی خانه آتش گرفته)

66,300,000 ریال

از66,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

107,530,000 ریال

از107,530,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساختن دیوار مدرسه یک روستا

35,007,110 ریال

از34,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازگرداندن خانه به خانواده بی سرپناه

23,540,000 ریال

از23,540,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بازسازی حیاط مدرسه‌ای دخترانه در یاخچی‌آباد

7,056,000 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر و نوسازی دو خانه روستایی

101,950,000 ریال

از101,950,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

132

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پناه خانواده‌ای بی‌سرپناه باشیم

70,757,374 ریال

از70,000,000 ریال مورد نیاز

101%

موفقیت

موفق شد

42

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه‌کپی برای مدرسه‌ای محروم

18,530,000 ریال

از18,530,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه‌شان را آتش سوزاند، آبادش کنیم

112,020,000 ریال

از112,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

79

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر و تجهیز مدرسه روستایی

40,860,000 ریال

از40,750,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

68

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

100,050,000 ریال

از100,050,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

170

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه‌شان را آتش سوزاند، ما می‌سازیم

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز و راه اندازی استودیو ناشنوا خبر

3,500,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

لغو شد

48

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آبرسانی به ۴ مدرسه در کتیج

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر و بازسازی مدرسه ای محروم در خوزستان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

84

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مرمت و بازسازی خانه خشتی در روستای مروار

12,820,000 ریال

از43,700,000 ریال مورد نیاز

29%

موفقیت

لغو شد

50

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تعمیر دبستانی در روستای خسرج مزبان

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

97

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مرمت یک کلاس درس فوری واضطراری

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

117

حمایت کننده