تهیه آبسردکن برای مجتمع خوابگاهی دختران دانش‌آموز نیازمند

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

تهیه آبسردکن برای مجتمع خوابگاهی دختران دانش‌آموز نیازمند

نوشیدن آب فیلترشده و خنک تو گرمای کرمان نعمت بزرگیه.

45,670,000 ریال

از 45,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۸ خرداد ۱۳۹۵

91

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.