خانه امید(بازسازی خانه آتش گرفته)

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س)

خانه امید(بازسازی خانه آتش گرفته)

خانه امید(بازسازی خانه آتش گرفته)

66,300,000 ریال

از 66,300,000 ریال هدف

موفق شد

۰۱ آذر ۱۳۹۷

42

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.