ساختن دیوار مدرسه یک روستا

نیکوکاری ‌مهربانه

ساختن دیوار مدرسه یک روستا

چشم امید کودکان روستا به دستان گرم و مهربان شماست

35,007,110 ریال

از 34,900,000 ریال هدف

موفق شد

۲۴ تیر ۱۳۹۷

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.