خرید وسایل خانه برای خانواده ای رنج کشیده

یعقوب ذاکری درباغی

خرید وسایل خانه برای خانواده ای رنج کشیده

خرید و اهدای وسایل ضروری زندگی:یخچال، تلویزی برای خانواده ای رنج کشیده که در نبود پدر، خانه و وسایل زندگی آن ها در شعله های آتش می سوزد

23,150,000 ریال

از 53,800,000 ریال هدف

تا پایان

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.