خرید وسایل خانه برای خانواده ای رنج کشیده

یعقوب ذاکری درباغی

خرید وسایل خانه برای خانواده ای رنج کشیده

خرید و اهدای وسایل ضروری زندگی:یخچال، تلویزی برای خانواده ای رنج کشیده که در نبود پدر، خانه و وسایل زندگی آن ها در شعله های آتش می سوزد

‎ریال53,800,480

از ‎ریال53,800,000 هدف

موفق شد

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

40

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.